معرفی محصولات

تمامی نرم افزارهای این شرکت مبتنی بر وب و مبتنی بر تلفن های همراه هوشمند است. محصولات داتیس پارس عبارتند از :

 ↵ نرم افزار OSS/BSS      نرم افزار پشتیبانی از فروش        نرم افزار مدیریت فرایندهای سازمان         ↵  پورتال مشتریان

Device rotate - Datis Pars

Please rotate your device to have a better experience.