(پارسی) رشد غیرمنتظره درآمدهای خدمات ابری مایکروسافت

(پارسی) درآمد خالص این شرکت سازنده ویندوز در سه ماهه اخیر 7.7 میلیارد دلار بوده است.
24 Jun , 2018

Sorry, this entry is only available in Persian.

Device rotate - Datis Pars

Please rotate your device to have a better experience.